Cette publication a été publiée à l'origine sur ce site

De Amerikaanse president Donald Trump trekt zijn land terug uit het Open Skies-verdrag omdat Moskou dat zou schenden. Tien Europese landen ‘betreuren’ de beslissing.

Nadat Trump in 2018 al het nucleair akkoord met Iran opgezegd heeft en in 2019 het verdrag over de middellangeafstandsraketten verscheurd heeft, is dit het derde internationale militaire verdrag dat de Amerikaanse president opblaast.

Het Open Skies-verdrag werd in 1992 ontworpen om de relaties tussen de NAVO en het toen nog bestaande Warschaupact te verbeteren. In 2002 werd het getekend door 35 landen. Het verdrag staat ongewapende observatievluchten boven het grondgebied van het andere ‘blok’ toe.

Heronderhandelen

De VS en Rusland beschuldigen elkaar er al geruime tijd van dat ze het verdrag schenden. Voor de Russen liggen sommige dingen gevoelig, zoals vluchten boven de enclave Kaliningrad. Trump sluit de deur niet voor heronderhandelingen. ‘Ik denk dat ze (de Russen, red.) zullen terugkomen om te heronderhandelen als wij ons terugtrekken’, luidt zijn stelling.

De Russen zullen terugkomen om te heronderhandelen.

Donald Trump
Amerikaanse president

Moskou laakt de Amerikaanse beslissing. ‘De terugtrekking uit dit akkoord betekent niet alleen een serieuze slag voor de grondvesten van de Europese veiligheid, maar ook voor de bestaande militaire instrumenten en de essentiële belangen van de bondgenoten van de VS’, verklaarde viceminister van Buitenlandse Zaken Alexander Grushko.

Moskou liet verstaan voorlopig wel in het akkoord te blijven. Rusland blijft bereid te onderhandelen over de punten die de VS dwarszitten, maar de Russen willen dan ook de kwesties waarmee zij worstelen bespreken.

In een reactie betreuren tien West-Europese landen, waaronder België, de terugtrekking van de Amerikanen uit het verdrag. De NAVO hield vrijdag spoedoverleg over de situatie. Bij het opblazen van het verdrag over de middellangeafstandsraketten betreurde de militaire verdragsorganisatie eveneens de Amerikaanse demarche. Sindsdien poogt de alliantie de VS weer aan tafel te krijgen, voorlopig zonder gevolg.

START-verdrag

De opzegging van de internationale verdragen is een opstapje naar de heronderhandeling van het START-verdrag over nucleaire langeafstandsraketten. Dat akkoord loopt eind januari 2021 af. Dat is vlak na de inauguratie van de volgende Amerikaanse president. Trump rekent op een nieuw mandaat.

De opzegging van de internationale verdragen is een opstapje naar de heronderhandeling van het START-verdrag over nucleaire langeafstandsraketten. Dat akkoord loopt eind januari 2021 af.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal moet een nieuwe onderhandelaar gesprekken aanknopen met Rusland en China over een aangepast akkoord. Het dagblad vernam dat Marshall Billingslea namens de VS een voorstel op tafel gaat leggen om een nieuwe deal over de kernkoppen in de VS, Rusland én China af te sluiten.

Billingslea is vorige maand aan zijn opdracht begonnen en heeft al contacten gelegd met de Russische tegenpartij. De gesprekken zullen plaatsvinden in Wenen.

De Amerikaanse onderhandelaar hoopt dat de Russen ook China aan de onderhandelingstafel brengen. Of Peking wil meestappen in de gesprekken is een open vraag. In China staan 320 kernkoppen opgesteld. Dat is maar een deel van de 1.750 kernkoppen die de VS hebben klaarstaan. De vraag is waarom de Chinezen zomaar zouden aanvaarden om hun arsenaal vrijwillig te beperken tegenover een veel grotere Amerikaanse dreiging.